Pyetje të shpesha

FUL-Ndihma funeral islamik

Shërbime Funerale – FUL ka si qëllim, për të siguruar ndihmë të gjithë personave që jetojnë në Zvicër në ditët e tyre të zisë, për të varrosur të vdekurit e tyre sipas parimeve fetare dhe për të siguruar që trupi është transferuar nga duar të sigurta dhe me kujdes në vendet e origjinës.

Ju mund të plotësoni formularin e aplikimit këtu në internet ose plotësoni Formularin e aplikimit të printuar, e nënshkruani atë dhe e dërgoni në adresën tonë

Kuota e anëtarësimit avarion në bazë të vendit Tuaj të origjinës. Ju lutem merrni
Tarifa e regjistrimit në CHF

Vendet / Mosha deri 44 45-49 50-54 55-59
Evropë 50 100 200 300
botë 100 200 300 400

Kutoa e Anëtarësimit Patron (*)

Anëtar Evropë Shtetasit e tjerë
Individ 41 CHF 53 CHF
Çift (pa fëmijë) 59 CHF 75 CHF
Familje (deri në dy fëmijë **) 69 CHF 31 CHF për person
Familje (mbi tre fëmijë **) 75 CHF 31 CHF për person

 

* (Kuota vjetore e anëtarësimit dhe tarifa e regjistrimit për personat mbi 60 vjeç, do Ju dërgohet sipas kërkesës.)

** (Fëmijët nën 21 vjeç dhe të pamartuar)

Anëtarësimi nuk fillon me dërgimin e formularit të aplikimit. Për pranimin në shoqatë vendos kryesia e shoqatës VETH. Anëtarësimi bëhet i vlefshëm pas kalimit të 120 ditëve nga marrja e tarifës përkatëse për anëtarësim

Thuajse në mbarë botën. Në të gjitha vendet që kanë një linjë ajrore me Zvicrën.

Për individët, varrimi i të cilëve është dëshiruar në Zvicër, mund të jenë edhe anëtarë. Do të merren përsipër vetëm kostot e transportit të kufomës dhe shpenzimet e varrimit (larja, arkivoli, qefini). Kostot e varrit dhe tarifat e tjera të administratës së varrezave nuk do të mbulohen.

Fëmijët, të cilët ende nuk kanë mbushur moshën 21 vjeç në rast të vdekjes mund të përfitojnë shërbime nëpërmjet prindërve të tyre nga shoqata VEHT.

Fëmijët, të cilët janë mbi 21 vjeç, ose pavarsisht nga mosha janë të martuar, duhet të aplikojnë për anëtarësim më vete.

Nëse një anëtar (jashtë Zvicrës) ndahet nga jeta në një vend evropian, të gjitha shpenzimet e funeralit kryhen nga shoqata jonë. Nëse ndarja nga jeta ndodh në një vend jashtë Evropës , shoqata jonë bartë shpenzimet deri në CHF 5000.

Nëse një përfitues i këtyre shërbimeve vdes në vendin e tij të origjinës, do të rimbursohen shpenzimet e biletës së fluturimit të një anëtari të familjes, kur paraqitet origjinali i certifikatës së vdekjes dhe biletës së fluturimit.

Marrëdhënia kontraktuale me njerëz që vuajnë nga sëmundje të rënda (kanceri apo sëmundje të ngjashme), përcaktohet nga bordi. Ju lutem dërgoni formularin e regjistrimit me certifikata aktuale mjekësore!

Personat, të cilët vizitojnë të afërmit e tyre në Zvicër dhe jetojnë tek ata, mund të bëjë një donacion në vlerë prej 250.- për person mund të anëtarësohen me anë të të afërmëve. Këta persona do të përfitojnë nga masat e parashikuara për përfitime nga fondet e anëtarëve, vetëm në rast të vdekjes së tyre në Zvicër.