Shërbimet

Me një anëtarësim patron në Shërbime funerale – FUL Ju mund të përcaktoni vetë gjatë kohës që jeni në jetë, se çfarë duhet të bëhet në rastin më të keq, dhe të merrni vendimi që të keni marrë masa për sigurinë e nevojshme financiare. Anëtarët e familje do të çlirohen nga ana financiare.

Në rast të vdekjes së një anëtari ose familjari të anëtarit do të merren përsipër nga FUL shërbimet si më poshtë.

  • Organizimi i plotë i transferimit nga Zvicra drejt një vendi tjetër
  • Varrimi: kujdes themelor higjienik i të vdekurit (me larje), veshje, arkivol, lutja e të vdekurit
  • Kujdesje për dokumentet e nevojshme, kryerja e formaliteteve, konsultim me konsullatat dhe ambasadat dhe respektim i rregulloreve në vendet e synuara
  • Sigurimi i dokumenteve mjekësore, i lejekalimit ndërkombëtar të kufomës dhe i relacionit zyrtar për transportin e përshkruar
  • Formalitete doganore
  • Koordinimi për kryerjen e transportit me makinë varrimi ose me avion
  • Transporti i kufomës nga aeroportit deri në vendin e varrimit në një makinë varrimi.
  • Fluturimi vajte -ardhje i një anëtari të familjes së personit të vdekur që do të shoqërojë transferimin e kufomës.
8
Bestatter auf der Strasse
7

Llojet e Transferimit

Ne transferojmë të vdekurit ose nga ajri ose nga toka.

Përveç rregullave zvicerane, është e rëndësishme që të merren në konsideratë për të gjithë Evropën dhe në mbarë botën, një shumëllojshmëri e ligjeve dhe rregulloreve të vendeve të ndryshme të destinacionit.

Ne angazhojmë specialistë për transfertat ndërkombëtare që kontaktojnë me autoritetet, zyrat doganore, konsullatat si dhe linjat ajrore dhe kryejnë të gjitha formalitetet për të mundësuar një transport të qetë.