Kuota e anëtarësisë në vit dhe për familje

FUL-Ndihma funeral islamik

Tarifa e regjistrimit në CHF

Länder/Alter bis 39 40-44 45-59 50-54 55-59
Europa 100 200 300 450 550
World 200 350 450 550 650

Kuota e Anëtarësimit Patron (*)

Mitglied Europa Übrige Staatsangehörige
Einzelperson 49 CHF 61 CHF
Ehepaar (ohne Kinder) 71 CHF 89 CHF
Familie (bis zwei Kinder **) 81 CHF 39 CHF pro Person
Familie (ab drei Kinder **) 87 CHF 39 CHF pro Person

* (Kuota vjetore e anëtarësimit dhe tarifa e regjistrimit për personat mbi 60 vjeç, do Ju dërgohet sipas kërkesës.)

** (Fëmijët nën 21 vjeç dhe të pamartuar)

Si Funksionon Kjo?

Hapi 1: “Regjistrim”

Plotësoni direkt formularin e regjistrimit dhe sugjeroni vendin e varrimit. Më pas dërgoni këtë formular në adresën e mëposhtme: FUL- Bestattungshilfe, Dübendorfstrasse 4, 8051 Zürich

Hapi 2: “Pagesa”

Ju do të merrni një konfirmim nga ne, një kartë anëtarësimi dhe një certifikatë pagese për regjistrim (donacion i vetëm).

Hapi 3: “Shërbimi”

Në rastin e vdekjes, një nga anëtarët e familjes tuaj mund të telefonoj në numrin e telefonit mbi kartën e anëtarësimit dhe ne organizojmë çfarë është e nevojshme