Kuota e anëtarësisë në vit dhe për familje

FUL-Ndihma funeral islamik

Tarifa e regjistrimit në CHF

Vendet / Mosha deri 44 45-49 50-54 55-59
Evropë 50 100 200 300
Botë 100 200 300 400

Kuota e Anëtarësimit Patron (*)

Anëtar Evropë Shtetasit e tjerë
Individ 43 CHF 55 CHF
Çift (pa fëmijë) 61 CHF 77 CHF
Familje (deri në dy fëmijë **) 71 CHF 33 CHF për person
Familje (mbi tre fëmijë **) 77 CHF 33 CHF për person

* (Kuota vjetore e anëtarësimit dhe tarifa e regjistrimit për personat mbi 60 vjeç, do Ju dërgohet sipas kërkesës.)

** (Fëmijët nën 21 vjeç dhe të pamartuar)

Si Funksionon Kjo?

Hapi 1: “Regjistrim”

Plotësoni direkt formularin e regjistrimit dhe sugjeroni vendin e varrimit. Më pas dërgoni këtë formular në adresën e mëposhtme: FUL- Bestattungshilfe, Dübendorfstrasse 223, 8051 Züric

Hapi 2: “Pagesa”

Ju do të merrni një konfirmim nga ne, një kartë anëtarësimi dhe një certifikatë pagese për regjistrim (donacion i vetëm).

Hapi 3: “Shërbimi”

Në rastin e vdekjes, një nga anëtarët e familjes tuaj mund të telefonoj në numrin e telefonit mbi kartën e anëtarësimit dhe ne organizojmë çfarë është e nevojshme