Rast vdekje – çfarë të bej tani

Në vdekjen si pasojë e sëmundjes në shtëpi
Njoftoni mjekun që e trajton apo mjekun e familjes. Nëse ai nuk është i disponueshëm, telefononi mjekun e urgjencës , Numri i telefonit 1811 ose 117 (policia) Ju japin informacion. Para se të lëshohet certifikata e vdekjes nga mjeku, nuk duhet të ndërmerret asnjë veprim.

Me vdekjen si pasojë e aksidentit
njoftoni policinë në rast aksidenti në trafik, punë, familje apo aksidente të tjera.
Ndodhia e aksidentit duhet të sqarohet. Policia njofton mjekun zyrtar.

Me vdekjen në spital, në një klinikë ose në një azil
Autoritetet e spitalit dhe azilit kujdesen në marrjen e dokumenteve të nevojshme dhe lëshojnë një certifikatë vdekje.

Njoftimi i Zyrës së funeralave
Zyra e funeraleve, nëse është e mundur, njoftohet personalisht nga një anëtar familjeje. Duhet të sillen këto dokumente:

1. Certifikata e vdekjes nga mjeku ose spitali
2. Libreza familjare (për çiftet e martuara)
3. Leje qendrimi dhe leje të përhershme
4. Pasaportë (për të huajt) dhe certifikata e martesës (nëse aplikohet)
5. Në çdo rast dokument i nënshkruar, kartë identiteti, letërnjoftim

Vdekja e një shtetasi të huaj duhet të raportohet edhe në konsullatën e vendit të tyre.